تبلیغات
عصر دانش - ایرانیان در مجامع بین المللی
انتخاب یک ایرانی به عنوان رهبر جوان در مجمع جهانی اقتصاد
11 شهریور 1392

این وبلاگ به نوبه خود انتخاب دکتر علی زواشکیانی را به عنوان رهبر جوان سال 2013 در 
فروم رهبران جوان مجمع جهانی اقتصاد را تبریک و آرزوی موفقیت های بیشتری را برای ایشان دارد. این انتخاب در اوایل سال 2013 صورت گرفت.

دکتر زواشکیانی دبیر انجمن بین المللی مدیران ایرانی، مدیر اجرایی در حوزه مدیریت دارائی ها، مدیر برنامه های مرتبط به مدیریت دارایی در دانشگاه تورنتو و برترین دانشجوی ایران در سال 1377 است که از دست ریاست جمهوری محمد خاتمی جایزه دریافت کرده است.

عصر دانش

رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.