تبلیغات
عصر دانش - خودشکوفایی رقاصانه
پنجشنبه 12 فروردین 1395  04:33 ب.ظ    ویرایش: شنبه 14 فروردین 1395 06:06 ق.ظ

Zydeco
سیزده به در 95 کجای این عالم خاکی هستید؟
فروید، راجر(ز)، مزلو
پیاژه
آزادی

play is addedسال جدید مبارک


A person who has put money into a business company but who is not actually involved in running it

   


نظرات()  

عصر دانش

رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.